Over “De Heilige Ursula en haar Gezellinnen” is weinig geweten. Haar lotgevallen zijn ons onbekend maar we weten met zekerheid dat deze heilige vrouwen de marteldood stierven in de eerste eeuwen van het christendom.

Ursula zou volgens de legende, op reis naar Rome, samen met 11.000 gezellinnen nabij Keulen de marteldood zijn gestorven. Zeer waarschijnlijk gaat het slechts om 11 maagden. Door een verkeerde interpretatie zou de letter M in combinatie met XI - M die stond voor 11 Martelaren, gezien zijn als 11.000.
Een andere verklaring heeft betrekking op de naam van een van de maagden, Undecimilia,wat betekent de “Kleine elfde”. Haar naam werd mogelijk gelezen als undecimmilia 11.000. Ook over Sint-Ursula doken allerlei verhalen op: Van dochter van de Britse Koning, Diomethos, van het geweigerde huwelijksaanzoek van de Prins Aethetretius, tot de 11 Vriendinnen, die met 11 schepen en 1000 dienstmeiden op bedevaart gingen. Ze vaarden tot Bazel , verder verliep de pelgrimage te voet tot Rome. Bij de terugkeer zouden ze in Keulen allen vermoord zijn door de Hunnen op bevel van hun leider die zijn oog had laten vallen op Ursula en werd afgewezen.

Op de begraafplaats van de Martelaressen bouwde men een kerk met gedenksteen voor de Maagden, zonder datum of namen. Clematius, een rijke Romein, herbouwde de Kerk der Maagden, mooier en groter. Ook hij laat de gedenksteen aanbrengen.

De “steen van Clematius” blijft het enige geschreven document omtrent de martelaressen.

Vanuit Keulen verspreidde zich de verering van Sint Ursula over de Europese landen. Keulen koos haar tot patrones. Ook leerkrachten en de jeugd, beroemde universiteiten als Wenen, Parijs, Coïmbra en Keulen namen Sint Ursula in hun vaandel. Ursula’s roem werd uitgedragen in de wereld van Kunst en Cultuur.

Voor België is “Het Ursulareliekschrijn” van Memling in Brugge het belangrijkste werk.

Terug - Verder


Naar boven
- Startpagina - Bedankt